Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver

07. ORDENANZA FISCAL Nº 7 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola Licenza de Apertura de Establecementos.

Data de publicación: 24 December 2011

Categoría: 3. Taxas

A presente ordenanza foi aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Ourense de data 2 de decembro de 2011, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 290 de 24/12/2011).

Documentación:
 1. Descargar
  30,6 kB
 2. Descargar
  26,9 kB
Procedementos relacionados:
 1. Solicitude de cambio de titularidade de licencias de apertura de establecementos por actuación comunicada
 2. Licenza de apertura de actividades excluídas de avaliación de incidencia ambiental
 3. Licenza de apertura de actividade por actuación comunicada
 4. Taxa por licenzas de aperturas. Actividades suxeitas ao réxime de comunicación previa ou declaración responsable
 5. Taxa por licenzas de aperturas. Actividades suxeitas á obtención de licenza.