Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Volver

34. ORDENANZA FISCAL Nº 34 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministración de interese xeral.

Data de publicación: 27 December 2013

Categoría: 3. Taxas

O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013).

Documentación:
  1. Descargar
    45,7 kB
  2. Descargar
    36,8 kB
Procedementos relacionados:
  1. Taxa por aproveitamente especial do dominio público local a favor das empresas explotadoras de servizos de subministros de interese Xeral. ''Outros servizos diferentes da telefonía móbil''

Esta web utiliza 'cookies' propias e de terceiros para ofrecerlle una mellor experiencia de navegación e servizo. Ao navegar ou utilizar os nosos servizos acepta o uso que facemos das 'cookies'.

Máis información