Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Volver

00. ORDENANZA FISCAL Nº 0 - Ordenanza fiscal xeral de xestión, liquidación, recadación e inspección e indice de rúas.

Data de publicación: 24 October 2011

Categoría: 1. Documentación Xeral

O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas definitivamente polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 2 de decembro de 2011, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 290 de 24/12/2011).

Documentación:
 1. Descargar
  520,8 kB
 2. Descargar
  208,9 kB
Procedementos relacionados:
 1. Declaración de Enderezo Fiscal
 2. Domiciliación Bancaria
 3. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Bonificación bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra.
 4. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Bonificación vivendas de protección oficial ou as que resulten equiparables a éstas segundo a normativa da Comunidade Autónoma de Galicia.
 5. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Exención bens inmobles que se destinen á ensinanza por centros docentes acollidos, total ou parcialmente ao réxime de concerto educativo
 6. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) - Taxa pola Subministración de Suga. Bonificación familia numerosa
 7. Imposto sobre Bens Inmobles (IBIU). Bonificación empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria
 8. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Bonificación vehículos eléctricos, híbridos ou que utilicen gas natural comprimido ou metano, hidróxeno ou enerxía solar.
 9. Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). Exención tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de cartilla de inspección agrícola.
 10. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mécanica (IVTM). Exención vehículos matriculados a nome de persoas con minusvalía para o seu uso exclusivo.
 11. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Exención vehículos para persoas de mobilidade reducida
 12. Recurso de reposición en materia tributaria

Esta web utiliza 'cookies' propias e de terceiros para ofrecerlle una mellor experiencia de navegación e servizo. Ao navegar ou utilizar os nosos servizos acepta o uso que facemos das 'cookies'.

Máis información