Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver

Modelo de representación nos procedementos iniciados a instacia de parte en materia tributaria

Data de publicación: 25 May 2017

Categoría: Modelos para procedementos en materia tributaria


Documentación:
 1. Descargar
  11,6 kB
 2. Descargar
  11,6 kB
Procedementos relacionados:
 1. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Bonificación bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra.
 2. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Bonificación vivendas de protección oficial ou as que resulten equiparables a éstas segundo a normativa da Comunidade Autónoma de Galicia.
 3. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Exención bens inmobles que se destinen á ensinanza por centros docentes acollidos, total ou parcialmente ao réxime de concerto educativo
 4. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) - Taxa pola Subministración de Suga. Bonificación familia numerosa
 5. Imposto sobre Bens Inmobles (IBIU). Bonificación empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria
 6. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Bonificación vehículos eléctricos, híbridos ou que utilicen gas natural comprimido ou metano, hidróxeno ou enerxía solar.
 7. Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). Exención tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de cartilla de inspección agrícola.
 8. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mécanica (IVTM). Exención vehículos matriculados a nome de persoas con minusvalía para o seu uso exclusivo.
 9. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Exención vehículos para persoas de mobilidade reducida
 10. Recurso de reposición en materia tributaria

Ao navegar ou utilizar os nosos servizos acepta o uso que facemos das 'cookies'. Máis información