Datos que poden ser consultados en outras Administracións/ Organismos Estas son as últimas entradas publicadas gl Acordo da Xunta de Goberno Local da sesión ordinaria do 13 de xullo de 2017 aprobando o primeiro catálogo. 2017-07-16T22:00:00Z 2017-07-16T22:00:00Z Acordo da Xunta de Goberno Local da sesión ordinaria do 13 de xullo de 2017 aprobando o catálogo de procedementos nos que algús dos datos poderán ser obtenidos noutras Administracións/Organismos utilizando plataformas de interoperabilidade. 2017-07-16T22:00:00Z