Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense

Verificación dos certificados da sede

O Concello de Ourense, na súa Sede Electrónica, utilizará os seguintes certificados electrónicos:

Seguridade electrónica

A finalidade da Sede Electrónica é “realizar todas as actuacións, procedementos e servizos que requiran a autenticación da Administración Pública o dos cidadáns por medios electrónicos”, e para isto faise preciso utilizar dispositivos de identificación electrónica.

¿Qué é un Certificado Dixital e para qué serve?

Segundo a Lei 59/2003, de 19 de decembro de Sinatura Electrónica, no seu Artigo 6: Concepto de certificado electrónico e de asinante

  1. Un certificado electrónico é un documento asinado electrónicamente por un prestador de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de sinatura a un asinante e  confirma a súa identidade.
  2. O asinante é a persoa que utiliza un dispositivo de creación de sinatura e que actúa en nome propio ou en nome dunha persona física o xurídica á que representa.

É dicir, un certificado dixital é a acreditación por parte dunha autoridade de certificación como Chambers of comerse, Root y Global Chambersign Root (entidades raíz de Camerfirma), FNMT, Verisign, etc., que proba a autenticidade de quen presenta o certificado é realmente quen dí ser.

Certificados que identifican na Sede ao Concello de Ourense

A relación de certificados dixitais utilizados son:

  • de Sede Electrónica, para que vostede poida estar seguro de que está realmente dirixíndose á sede.ourense.gob.es e non a unha suplantación da mesma.
  • de Sello Electrónico, para identificar e asinar electrónicamente de forma automatizada.
  • de Órgano administrativo ou de funcionario, que autentica ao mesmo ao asinar electrónicamente un documento ou trámite.

Certificados que identifican na Sede á Cidadanía

Os certificados dixitais utilizados son:

Serve para que vostede se identifique ante o Concello a través da Sede por vía electrónica. Este certificado atopase instalado no seu navegador ou nunha tarxeta criptográfica e mostrase automaticamente cando é requerido pola sede.ourense.gob.es

Seguridade dos sistemas de información da sede.ourense.gob.es

O acceso ás aplicacións ofrecidas a través desta Sede Electrónica establece mecanismos de seguridade permanentes, para garantir a autenticidade, integridade e confidencialidade das comunicacións establecidas entre un cidadán e a Sede Electrónica do Concello de Ourense, mediante a utilización do Protocolo de Capa de Conexión Segura (SSL). Disponse de sistemas de cortalumes que analizan a información entrante para verificar que non é potencialmente perigosa e a dirixen ao seu destino adecuado.

Co fin de garantir unha elevada dispoñibilidade, os sistemas informáticos e de telecomunicación que soportan a Sede Electrónica do Concello de Ourense están dotados de equipos que aseguran a alta dispoñibilidade.

Esta web utiliza 'cookies' propias e de terceiros para ofrecerlle una mellor experiencia de navegación e servizo. Ao navegar ou utilizar os nosos servizos acepta o uso que facemos das 'cookies'.

Máis información