Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Rexistro de actividades de tratamento

Co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, Regulamento Xeral de Protección de Datos desaparece a obrigación de notificar a inscrición de ficheiros, tanto de responsables públicos ou privados, no Rexistro de Ficheiros da AEPD, ou rexistro da autoridade autonómica competente. O artigo 30.1 do RXPD establece que cada responsable e, no seu caso, o seu representante levarán un rexistro das actividades de tratamento efectuadas baixo a súa responsabilidade.

Os documentos estarán dispoñibles en galego en breve.

 1. Xestión de recursos humanos (pdf)
 2. Xestión económica e orzamentaria (pdf)
 3. Contratación (pdf)
 4. Rexistro de entrada e saída (pdf)
 5. Consultas, reclamacións, queixas e suxestións DPD (pdf)
 6. Atención de dereitos en protección de datos (pdf)
 7. Atención dereitos de acceso á información pública (pdf)
 8. Notificación de brechas de seguridade en protección de datos (pdf)
 9. Queixas, suxestións e agradecementos (pdf)
 10. Participación cidadá (pdf)
 11. Rexistro de intereses (pdf)
 12. Corporación local (pdf)
 13. Gravación dos Plenos (pdf)
 14. Videovixilancia en instalacións públicas (pdf)
 15. Censo de animais domésticos e rexistro de animais potencialmente perigosos (pdf)
 16. Padrón municipal de habitantes (pdf)
 17. Cemiterios e servizos funerarios (pdf)
 18. Biblioteca municipal (pdf)
 19. Mercado de abastos e ambulante (pdf)
 20. Oficina municipal de información ao consumidor (OMIC) (pdf)
 21. Rexistro administrativo de unións de feito (pdf)
 22. Matrimonios civís (pdf)
 23. Servizo de abastecemento e saneamento de augas (pdf)
 24. Servizo de recollida de residuos urbanos (pdf)
 25. Xestión e recadación tributaria (pdf)
 26. Centro de información á muller (CIM) (pdf)
 27. Actividades formativas (pdf)
 28. Escola municipal de música (pdf)
 29. Ordenación do territorio, urbanismo, vía pública, patrimonio municipal do solo e medio ambiente (pdf)
 30. Licenzas, declaracións responsables e comunicacións previas de carácter urbanístico (pdf)
 31. Dispoñibilidade, ordenación e planeamento urbanístico (pdf)
 32. Ocupación vía pública (pdf)
 33. Patrimonio municipal do solo (pdf)
 34. Medio Ambiente (pdf)
 35. Guindastre municipal (pdf)
 36. Voluntariado (pdf)
 37. Arquivo municipal (pdf)
 38. Acceso público a Internet (pdf)
 39. Actividades e instalacións deportivas (pdf)
 40. Actividades e instalacións socio-culturais (pdf)
 41. Axudas e subvencións (pdf)
 42. Mesas electorais (pdf)
 43. Asesoría y defensa xurídica (pdf)
 44. Actividades e instalacións xuventude (pdf)
 45. Policía local (pdf)
 46. Rexistro municipal de asociacións veciñais (pdf)
 47. Servizos sociais (pdf)
 48. Libro de actas Xunta de Gobierno local (pdf)
 49. Resolucións Alcaldía (pdf)
 50. Transparencia municipal (pdf)
 51. Publicacións de Acordos (pdf)
 52. Rexistro de convenios (pdf)
 53. Rexistro de usuarios corporativos con acceso aos sistemas de información (pdf)
 54. Tribunal económico administrativo municipal (pdf)