Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Catálogo de procedementos

Neste catálogo de procedementos, descríbense moitos dos procedementos ou servizos que se poden realizar có Concello de Ourense. Na descrición indícase cal é a forma de inicialos. No caso de que na descrición do procedemento non figure explicitamente a tramitación electrónica, sempre poderá empregar a solicitude xenérica para inicialo dende o Rexistro Electrónico.

Categorías

Información do procedementoAsuntos sociais


Información do procedementoComercio


Información do procedementoCultura


Información do procedementoEducación


Información do procedementoEmprego Municipal


Información do procedementoLimpeza e xestión de residuos


Información do procedementoMedio Ambiente


Información do procedementoParticipacion Cidada


Información do procedementoProcedementos xerais


Información do procedementoPromoción económica e Emprego


Información do procedementoSanidade


Información do procedementoSeguridade Cidadá


Información do procedementoTributos municipais


Información do procedementoUrbanismo