Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Catálogo de procedementos

Neste catálogo de procedementos, descríbense moitos dos procedementos ou servizos que se poden realizar có Concello de Ourense. Na descrición indícase cal é a forma de inicialos. No caso de que na descrición do procedemento non figure explicitamente a tramitación electrónica, sempre poderá empregar a solicitude xenérica para inicialo dende o Rexistro Electrónico.

Categorías

Información do procedementoAcceso a información


Información do procedementoAsociación e participación


Información do procedementoAxudas sociais


Información do procedementoBenestar animal


Información do procedementoComercio e consumo


Información do procedementoDeportes


Información do procedementoEducación e cultura


Información do procedementoEmprego Municipal


Información do procedementoFamilia


Información do procedementoLimpeza e mantemento


Información do procedementoPadrón de habitantes


Información do procedementoProcedementos xerais


Información do procedementoRecursos e reclamacións


Información do procedementoTraballo, economía e empresa


Información do procedementoTributos


Información do procedementoVivenda, edificios e locais


Información do procedementoVía pública e seguridade cidadá