Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver

Posesión de animais potencialmente perigosos

Toda persoa residente no Concello de Ourense que posúa un animal catalogado como potencialmente perigoso, debe solicitar a Expedición da Licenza Administrativa para a Posesión de Animais Potencialmente Perigosos, independentemente de que o animal resida noutro Concello.

Unha vez obtida a licenza, indicarase o prazo que ten o propietario para solicitar a inscrición do animal no Rexistro de Animais Potencialmente Perigosos do Concello de Ourense, rexistro que será obrigado cumprimento.

Iste procedemento require a tramitación en dous pasos:

  1. Solicitar a licenza.
  2. Obtida a licenza deberase rexistrar ao animal no Rexistro de Animais Potencialmente Perigosos.

En ambas tramitacións, os modelos de solcitude con resto da documentación pode ser prensentada en:

  • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Tfno: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
  • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luis Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Tfno: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
Tamén pódese presentar nas formas previstas no artígo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

A documentación requirida esta indicada nos modelos de solicitude.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Concellería de Sanidade Rúa Vasco da Ponte nº 1 988 510 622 de 9.00h a 14.00h
Oficina Enderezo Teléfonos
Concellería de Sanidade Rúa Vasco da Ponte nº 1 988 510 622
Oficina Horario
Concellería de Sanidade de 9.00h a 14.00h

Volver