Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver

Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Bonificación bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra.

Terán dereito a unha bonificación do 95 por 100 na cota íntegra do imposto, os bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, de 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal de Cooperativas.

Tramitación

  1. Solicitude do interesado coa documentación esixida.
  2. Comprobación e requerimiento, se procede, da documentación.
  3. Informe-proposta do servizo de Facenda.
  4. Notificación da proposta de resolución no caso de que sexa desestimatoria.
  5. Resolución do Concelleiro delegado de Facenda.

Cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra

A solicitude de bonificación e resto de documentación pódese presentar en:

  • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Tfno: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
  • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luis Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Tfno: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
Tamén pódese presentar nas formas previstas no artígo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.
  • Documentación acreditativa da representación
  • Documentación acreditativa de que o solicitante é unha cooperativa agraria e de explotación comunitaria da terra.
  • Documentación acreditativa da titularidade por parte da cooperativa agraria e de explotación comunitaria da terra sobre o ben rústico.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de Facenda Rúa da imprenta nº 2, 2º 988 388 114 de 9 h a 14 h.
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de Facenda Rúa da imprenta nº 2, 2º 988 388 114
Oficina Horario
Servizo de Facenda de 9 h a 14 h.

Volver