Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver

Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). Exención tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de cartilla de inspección agrícola.

Estarán exentos do imposto os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, previa solicitude do seu titular.

Tramitación:

 1. Solicitude do interesado coa documentación esixida.
 2. Comprobación e requerimiento, se procede, da documentación.
 3. Informe-proposta do servizo de Facenda.
 4. Notificación da proposta de resolución no caso de que sexa desestimatoria.
 5. Resolución do Concelleiro delegado de Facenda.

Titulares de tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

A solicitude de exención e resto de documentación pódese presentar en:

 • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Tfno: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
 • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luis Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Tfno: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
Tamén pódese presentar nas formas previstas no artígo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.
 • Documentación acreditativa da representación.
 • Fotocopia do Permiso de Circulación do vehículo.
 • Fotocopia da Tarxeta de Inspección Técnica do Vehículo.
 • Fotocopia da Cartilla de Inspección Agrícola na que conste a data de inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola da administración competente.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de Facenda Rúa da imprenta nº 2, 2º 988 388 114 de 9 h a 14 h.
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de Facenda Rúa da imprenta nº 2, 2º 988 388 114
Oficina Horario
Servizo de Facenda de 9 h a 14 h.

Volver