Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver

Solicitude de alta ou cambio de domicilio dun menor de idade

Menores de idade.

O cambio de domicilio deberá tramitalo o pai, nai ou representante legal do menor.

En caso de pais separados, deberá achegar e tramitar o cambio de domicilio, o pai ou a nai do menor que teña a custodia por sentencia xudicial.

A solicitude e resto de documentación pódese presentar en:

  • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Tfno: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
  • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luis Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Tfno: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artígo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

  • Libro de familia ou documento acreditativo da inscrición dos pais ou tutores do menor no rexistro civil.
  • Fotocopia de calquera documento de identidade válido dos pais.
  • Fotocopia de un documento de identidade válido da persoa coa que se empadroa (é necesario que esta persoa esté empadroada neste Concello).
  • Declaración xurada dos pais, autorizando o cambio de domicilio do menor.
  • Declaración xurada da persoa coa que se empadroa o menor
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de Estatística Casa do Concello - Praza Maior, nº 1, baixo 988 246 791 de 9 h a 14 h.
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de Estatística Casa do Concello - Praza Maior, nº 1, baixo 988 246 791
Oficina Horario
Servizo de Estatística de 9 h a 14 h.

Volver