Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver

Solicitude de Admisión a Probas de Ingreso

Para poder optar ás probas de ingreso do Concello de Ourense, deberá presentar a "Instancia de procedementos xerais" debidamente cumprimentada, acompañada de documento acreditativo do pagamento das taxas.


Taxas:

O pago das taxas farase mediante transferencia bancaria no nº de conta IBAN ES62 2080 5251 4230 4138 6142

Na citada transferencia deberá facerse constar:

  • A favor do Concello de Ourense.
  • Nome e apelidos do aspirante.
  • Nome da praza á que opta o aspirante
  • Importe.

Nota: A Taxa ven indicada nas bases de cada convocatoria.

A solicitude e resto de documentación pódese presentar en:

  • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Tfno: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
  • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luis Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Tfno: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artígo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

  • Instancia de procedementos xerais debidamente cumprimentada.
  • Resgardo de pagamento de matrícula
  • Todos os documentos expresamente indicados en cada convocatoria.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de Pesoal Praza Maior 1, 2º Ourense (32005) 988 393 042 de 9 h a 14 h
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de Pesoal Praza Maior 1, 2º Ourense (32005) 988 393 042
Oficina Horario
Servizo de Pesoal de 9 h a 14 h

Volver