Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver
Tramitar en liña

Solicitude xenérica

A solicitude xenérica deberá utilizarse para iniciar todos aqueles procedementos para os cales os servizos municipais non teñan determinado un inicio de tramitación específico.

Tramitación Electrónica

No caso de que o procedemento que desexe tramitar non se atope especificamente incluído como un procedemento que poida iniciar de maneira electrónica nesta Sede, sempre pode recorrer a iniciar un procedemento do tipo “Solicitude xenérica".

Para presentar a solicitude de maneira electrónica, vostede deberá:

 1. Descargar e cubrir o "Modelo de solicitude xenérica"
 2. Reunir aqueloutra documentación que vostede desexe incluír coa súa solicitude. Debe ter en conta que o rexistro electrónico admite:
  • un máximo de 15 documentos
  • o formato PDF
  • un tamaño máximo por documento de 8.00 MB
 3. Realizar a sinatura electrónica de todos os documentos (modelo de solicitude e demais documentos). A Sede Electrónica municipal non está habilitada para asinar electronicamente a documentación, polo que o proceso de sinatura electrónica debe ser realizado no ordenador da persoa solicitante. No caso de necesitar información sobre como realizar a sinatura electrónica de documentos, pode consultar a "Guía para realizar a sinatura electrónica de documentos PDF"
 4. No caso de non telo feito antes, deberá identificarse na Sede empregando un certificado electrónico ou outro dos métodos de validación de Cl@ve. Logo da identificación atoparase no seu espazo persoal da Sede.
 5. Acceder ao "Rexistro electrónico" e seleccionar  unha "Solicitude xenérica".
 6. Engadir toda a documentación, que tal e como se indicou no paso 3 debe estar asinada co seu certificado dixital.
 7. Enviar a solicitude.

Unha vez feito o envío obterá un xustificante de rexistro de entrada no Concello.

Tramitación Presencial

Antes de optar por presentar unha "Solicitude xenérica", debe comprobar que non existe un procedemento especifico (incluíndo modelos de solicitude específicos) para iniciar a xestión que necesita realizar, en tal caso, sería desexable que seguise o descrito no procedemento en cuestión.

Para realizar o trámite de "Solicitude xenérica", pode presentar o modelo de solicitude e resto de documentación en:   

 • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Teléfono: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
 • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luís Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Teléfono: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro.

A solicitude xenérica debe incluír un documento no que estean cubertos os seguintes datos:

 • Nome e apelidos da persoa interesada e, de ser o caso, da persoa  que a represente, así como a identificación do medio preferente ou do lugar para recibir notificacións.
 • Feitos, razóns e petición
 • Lugar e data
 • Sinatura
 • Órgano, centro ou unidade administrativa a quen vai dirixido

Á parte da información anterior e en función do tipo de solicitude que desexe realizar,pode ser necesario achegar outra documentación. A recomendación é que con anterioridade se informe correctamente da documentación que ten que achegar coa súa solicitude, para deste xeito evitar ter que emendar errores por falta de documentación.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Rexistro Xeral Praza Maior nº 1 988 388100 Atención ao público de 9 h a 14 h
Oficina Municipal da Ponte Praza Mestre Luís Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte) 988 511 442 De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro Xeral Praza Maior nº 1 988 388100
Oficina Municipal da Ponte Praza Mestre Luís Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte) 988 511 442
Oficina Horario
Rexistro Xeral Atención ao público de 9 h a 14 h
Oficina Municipal da Ponte De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas

Volver
Tramitar en liña