Taboleiro de anuncios do Concello de Ourense Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Ourense gl INMATRICULACION FINCA PROMOTORA RAMONA FERNANDEZ 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Decreto núm. 2019000229 de 14 de xaneiro de 2019 2019-01-15T23:00:00Z 2019-01-15T23:00:00Z 2019-01-15T23:00:00Z Notificación expte.ref. 182320/000128 2019-01-13T23:00:00Z 2019-01-13T23:00:00Z 2019-01-13T23:00:00Z Notificación expte. ref. 182320/000114 2019-01-13T23:00:00Z 2019-01-13T23:00:00Z 2019-01-13T23:00:00Z Notificación expte. ref. 182320/000041 2019-01-13T23:00:00Z 2019-01-13T23:00:00Z 2019-01-13T23:00:00Z Notificación expte. ref. 182320/000152 2019-01-10T23:00:00Z 2019-01-10T23:00:00Z 2019-01-10T23:00:00Z Investigación da titularidade do local situado no subsolo da beirarrúa da esquina da Ponte Romana coa rúa Ribeiriño 2019-01-10T23:00:00Z 2019-01-10T23:00:00Z 2019-01-10T23:00:00Z Acta de requirimento para declaración de notoriedade de herdeiros abintestato da causante Doña Inocencia Quintana Fontaíña 2019-01-10T23:00:00Z 2019-01-10T23:00:00Z 2019-01-10T23:00:00Z Acta de valoración de méritos dos aspirantes para a cobertura por promoción interna a través do sistema de concurso-oposición de 2 prazas de bombeiro condutor 2019-01-09T23:00:00Z 2019-01-09T23:00:00Z 2019-01-09T23:00:00Z Notificación expte. ref. 182320/000005 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Notificación expte. ref. 182320/000029 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Notificación expte. ref. 182320/000061 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Notificación expte. ref 182320/000063 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Notificación expte. ref. 182320/000030 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Notificación expte. ref. 182320/000031 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Notificación expte ref. 182320/000022 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Notificación expte. ref. 182320/000071 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Acta da constitución do tribunal calificador para a cobertura por promoción interna a través do sistema de concurso oposción de 1 praza de cabo de incendios 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Decreto núm. 2019000110 de 8 de xaneiro de 2019. Delegación temporal de funcións 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Decreto núm. 2019000112 de 8 de xaneiro de 2019. Delegación temporal de funcións 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Decreto núm. 2019000111 de 8 de xaneiro de 2019. Delegación temporal de funcións 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Decreto núm. 2019000053 de 4 de xaneiro de 2019. Delegación temporal de funcións 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Decreto núm. 2018008972 de 28 de Dicembro de 2018. Delegación temporal de funcións 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Acta de requirimento para declaración de notoriedade de herdeiros abintestato do causante Don Agustín Vicente Vicente 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Acta de requerimento para declaración de notoriedade de herdeiros abintestato do causante Don Emilio González Penedo 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Acta de requirimento para declaración de notoriedade de herdeiros abintestato do causante Don Alfonso González Penedo 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z 2019-01-08T23:00:00Z Exposición da lista definitiva de candidatos a xurado 2019-01-01T23:00:00Z 2019-01-01T23:00:00Z 2019-01-01T23:00:00Z Expte. de autorización para a execución das obras do Proxecto "Asfaltado de vial e construcción de murode contención na rúa Xoán Montes Capón, Santa Ana" 2018-12-16T23:00:00Z 2018-12-16T23:00:00Z 2018-12-16T23:00:00Z EXPTE 32 01 16 002111020 2018-11-15T23:00:00Z 2018-11-15T23:00:00Z 2018-11-15T23:00:00Z Orde do día para a sesión ordinaria do Pleno do Concello de Ourense do día 2 de novembro do ano 2018, ás 9 horas 2018-10-28T23:00:00Z 2018-10-28T23:00:00Z 2018-10-28T23:00:00Z ACTA REQUIRIMENTO Nº 384 2018-02-08T23:00:00Z 2018-02-08T23:00:00Z ACTA REQUERIMIENTO - Nº 384 2018-02-08T23:00:00Z Listado de edificios suxeitos á inspección técnica construídos entre os anos 1981 e 1986 2018-01-30T23:00:00Z 2018-01-30T23:00:00Z Proceder á exposición do listado de edificios suxeitos á inspección técnica construídos entre os anos 1981 e 1986, ambos inclusive, no Taboleiro de Anuncios do Concello de Ourense. O citado padrón de edificios poderá consultarse nas oficinas administrativas da ITE situadas na rúa García Mosquera, n º 19 e na páxina web do Concello de Ourense 2018-01-30T23:00:00Z Información pública da modificación núm. 1 do Plan Sectorial de Ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia 2017-11-07T23:00:00Z 2017-11-07T23:00:00Z Sométese a información pública, polo plazo dun mes contado a partir da publicación no DOG , a "Modificación núm. 1 do Plan Sectorial de Ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia" Copie e pegue o seguinte enlace no seu navegador para acceder ao documento da modificación: https://mega.nz/#!1RFk2JCa!Tb_si6lRq5s7N8BYWtewUX4Zj_cCNEoZ6Wlv9v81jNQ Tamén estará dispoñible en formato papel no departamento de Planeamento e Xestión Urbanística do Concello de Ourense sito na rúa García Mosquera nº 19 2017-11-07T23:00:00Z