Taboleiro de anuncios do Concello de Ourense Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Ourense gl LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS LOCAIS ESPAZO LUSQUIÑOS 2018-09-19T22:00:00Z 2018-09-19T22:00:00Z 2018-09-19T22:00:00Z DELEGACION TEMPORAL FUNCIONS CONCELLEIRA CULTURA E EDUCACION 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z LABORES DE GESTION DE BIOMASA EN LINEAS DE UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A. 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z ACTA DE REQUERIMENTO PARA DECLARACION DE NOTORIEDADE DE HERDEIROS ABINTESTATO DA CAUSANTE JOSEFA FORMOSO 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z ACTA DE REQUERIMENTO PARA DECLARACION DE NOTORIEDADE DE HERDEIROS ABINTESTATO DO CAUSANTE RAUL LOPEZ 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z BAJAS DE OFICIO 2018-09-16T22:00:00Z 2018-09-16T22:00:00Z 2018-09-16T22:00:00Z INFORMACION TITULARES AUTORIZACIONES USO HUERTOS MONTEALEGRE Y MARIÑAMANSA 2018-09-16T22:00:00Z 2018-09-16T22:00:00Z 2018-09-16T22:00:00Z LISTA ASPIRANTES ADMITIDOS ENXEÑEIROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS 2018-09-16T22:00:00Z 2018-09-16T22:00:00Z 2018-09-16T22:00:00Z CEDULA NOTIFICACION RESOLUCION FIXACION PREZO XUSTO 2018-09-12T22:00:00Z 2018-09-12T22:00:00Z 2018-09-12T22:00:00Z INMATRICULACION FINCA RUSTICA MATORRAL "EIDO DO PORTELO" O "PATAO" 2018-09-12T22:00:00Z 2018-09-12T22:00:00Z 2018-09-12T22:00:00Z INMATRICULACION FINCA RUSTICA LABRADIO SECANO "EIDO DO POZO" 2018-09-12T22:00:00Z 2018-09-12T22:00:00Z 2018-09-12T22:00:00Z ACTA NOTARIAL DE REQUERIMENTO PARA DECLARACION DE HERDEIROS ABINTESTATO RESPECTO AO CAUSANTE JUAN BARREIRO 2018-09-12T22:00:00Z 2018-09-12T22:00:00Z 2018-09-12T22:00:00Z ANUNCIO SUBASTA BENS INMOBLES EMBARGADOS EN PROCEDEMENTOS DE APREMIO 2018-09-11T22:00:00Z 2018-09-11T22:00:00Z 2018-09-11T22:00:00Z LISTADO PROVISIONAL AXUDAS LIBROS/COMEDOR ESCOLAR 2018/2019 2018-09-11T22:00:00Z 2018-09-11T22:00:00Z 2018-09-11T22:00:00Z GREYHOUND S.L. 2018-09-09T22:00:00Z 2018-09-09T22:00:00Z 2018-09-09T22:00:00Z ABRALDES SUAREZ, MANUEL E CENTO TRINTA E CATRO MAIS 2018-09-06T22:00:00Z 2018-09-06T22:00:00Z 2018-09-06T22:00:00Z LISTAS CANDIDATOS CONSTITUCION BRIGADAS PREVENCION INCENDIOS CONCELLO OURENSE 2018-09-03T22:00:00Z 2018-09-03T22:00:00Z 2018-09-03T22:00:00Z LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/EXCLUIDOS POSTO CONSERXE CENTROS EDUCATIVOS 2018-09-03T22:00:00Z 2018-09-03T22:00:00Z 2018-09-03T22:00:00Z CONVOCATORIA E BASES ESPECIFICAS PARA A CREACION DUN LISTADO PARA A SELECION DE PERSOAL TECNICO DA ADMINISTRACION XERAL DO CONCELLO DE OURENSE 2018-09-03T22:00:00Z 2018-09-03T22:00:00Z 2018-09-03T22:00:00Z EXPTE REANUDACION TRACTO SUCESIVO INTERRUMPIDO FINCA Nº 10885 INSTADO POR JOSE JOAQUIN BORRAJO 2018-09-03T22:00:00Z 2018-09-03T22:00:00Z 2018-09-03T22:00:00Z AUTORIZACION PARA CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO NA MARXE DEREITA DO MIÑO, NO CAMPO DE SANTIAGO 2018-09-02T22:00:00Z 2018-09-02T22:00:00Z 2018-09-02T22:00:00Z AGRICOLA ORENSANA, S.L. E CENTO SESENTA E SETE MAIS 2018-08-30T22:00:00Z 2018-08-30T22:00:00Z 2018-08-30T22:00:00Z NOTIFICACION COLECTIVA E ANUNCIO DE COBRANZA DE PADRONS FISCAIS DO IAE E VADOS 2018 2018-08-22T22:00:00Z 2018-08-22T22:00:00Z 2018-08-22T22:00:00Z MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EN OS VIROS 2018-08-15T22:00:00Z 2018-08-15T22:00:00Z 2018-08-15T22:00:00Z ANUNCIO COBRANZA IAE 2018 2018-07-12T22:00:00Z 2018-07-12T22:00:00Z 2018-07-12T22:00:00Z ACTA REQUIRIMENTO Nº 384 2018-02-08T23:00:00Z 2018-02-08T23:00:00Z ACTA REQUERIMIENTO - Nº 384 2018-02-08T23:00:00Z Listado de edificios suxeitos á inspección técnica construídos entre os anos 1981 e 1986 2018-01-30T23:00:00Z 2018-01-30T23:00:00Z Proceder á exposición do listado de edificios suxeitos á inspección técnica construídos entre os anos 1981 e 1986, ambos inclusive, no Taboleiro de Anuncios do Concello de Ourense. O citado padrón de edificios poderá consultarse nas oficinas administrativas da ITE situadas na rúa García Mosquera, n º 19 e na páxina web do Concello de Ourense 2018-01-30T23:00:00Z Información pública da modificación núm. 1 do Plan Sectorial de Ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia 2017-11-07T23:00:00Z 2017-11-07T23:00:00Z Sométese a información pública, polo plazo dun mes contado a partir da publicación no DOG , a "Modificación núm. 1 do Plan Sectorial de Ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia" Copie e pegue o seguinte enlace no seu navegador para acceder ao documento da modificación: https://mega.nz/#!1RFk2JCa!Tb_si6lRq5s7N8BYWtewUX4Zj_cCNEoZ6Wlv9v81jNQ Tamén estará dispoñible en formato papel no departamento de Planeamento e Xestión Urbanística do Concello de Ourense sito na rúa García Mosquera nº 19 2017-11-07T23:00:00Z