Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Volver

01. ORDENANZA FISCAL Nº 1 - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

Data de publicación: 29 decembro 2017

Categoría: 2. Impostos

El texto de la ordenanza transcrita, es el de su redacción vigente, integrada con las modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo plenario de fecha 21 de diciembre de 2017, para regir a partir del 1 de enero de 2018 (Boletín Oficial de la Provincia de Ourense núm. 297 de 29/12/2017).

Documentación:
 1. Descargar
  50,9 kB
 2. Descargar
  50 kB
Procedementos relacionados:
 1. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Bonificación bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra.
 2. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Bonificación vivendas de protección oficial ou as que resulten equiparables a éstas segundo a normativa da Comunidade Autónoma de Galicia.
 3. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Exención bens inmobles que se destinen á ensinanza por centros docentes acollidos, total ou parcialmente ao réxime de concerto educativo
 4. Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) - Taxa pola Subministración de Suga. Bonificación familia numerosa
 5. Imposto sobre Bens Inmobles (IBIU). Bonificación empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria
 6. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Bonificación vehículos eléctricos, híbridos ou que utilicen gas natural comprimido ou metano, hidróxeno ou enerxía solar.
 7. Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). Exención tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de cartilla de inspección agrícola.
 8. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mécanica (IVTM). Exención vehículos matriculados a nome de persoas con minusvalía para o seu uso exclusivo.
 9. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Exención vehículos para persoas de mobilidade reducida

Esta web utiliza 'cookies' propias e de terceiros para ofrecerlle una mellor experiencia de navegación e servizo. Ao navegar ou utilizar os nosos servizos acepta o uso que facemos das 'cookies'.

Máis información