Consulta pública previa Estas son as últimas entradas publicadas gl Consulta pública previa para a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración da ''Ordenanza de limpeza e recollida de residuos'' 2018-05-08T22:00:00Z 2018-05-08T22:00:00Z No marco do disposto no art. 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, a Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ourense, formula esta consulta pública previa para a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración da “ORDENANZA DE LIMPEZA E RECOLLIDA DE RESIDUOS”. 2018-05-08T22:00:00Z