Taboleiro de anuncios do Concello de Ourense Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Ourense gl MNA SL E TRESCENTOS CINCUENTA MAIS 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z MANUEL ABRALDES SUAREZ E NOVENTA E OITO MAIS 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS-EXCLUIDOS CONVOCATORIA SELECCION ADMINISTRATIVO PROGRAMA OURENSE+ 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z LISTA DEFINITVA DE ADMITIDOS-EXCLUIDOS CONVOCATORIA PARA SELECCION TECNICO PROGRAMA OURENSE+ 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS-EXCLUIDOS CONVOCATORIA DE SELECCION GEOATLANTIC 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/ EXCLUIDOS EN CONVOCATORIA DE SELECCION DE PERSOAL INTERINO OURENSE ACTIVA 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z EDICTO BAIXAS DE OFICIO MES DE MAIO 2018 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z EXPTE REANUDACION DEL TRACTO SUCESIVO INTERRUMPIDO INSTADO POR MARIA ELENA RODRIGUEZ Y JOSEFA ZORRILLA 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z BASES REGULADORAS CREACION LISTADO INTERESADOS SELECCION PERSOAL ENXEÑEIROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS 2018-07-16T22:00:00Z 2018-07-16T22:00:00Z 2018-07-16T22:00:00Z SCRAPSCHIPS S.L. 2018-07-15T22:00:00Z 2018-07-15T22:00:00Z 2018-07-15T22:00:00Z EXPTE 2018013393 2018-07-15T22:00:00Z 2018-07-15T22:00:00Z 2018-07-15T22:00:00Z ANUNCIO COBRANZA IAE 2018 2018-07-12T22:00:00Z 2018-07-12T22:00:00Z 2018-07-12T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL ASPIRANTES PROCESO SELECCION 3 OFICIAIS POLICIA LOCAL OPE 2014 2018-07-11T22:00:00Z 2018-07-11T22:00:00Z 2018-07-11T22:00:00Z HERDEiROS ABINTESTATO DE MANUEL DOVAL 2018-07-10T22:00:00Z 2018-07-10T22:00:00Z 2018-07-10T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUIDOS PROCESO SELECION TECNICO MANTENEMENTO E CONSERVACION 2018-07-09T22:00:00Z 2018-07-09T22:00:00Z 2018-07-09T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS CONSERJES INTERINOS CENTRO EDUCATIVOS 2018-07-08T22:00:00Z 2018-07-08T22:00:00Z 2018-07-08T22:00:00Z NOTIFICACION COLECTIVA E ANUNCOA DE COBRANZA DE PADRONS FISCAIS 2018-07-08T22:00:00Z 2018-07-08T22:00:00Z 2018-07-08T22:00:00Z PLAN ACCION CONTRA A CONTRA A CONTAMINACION ACUSTICA XERADA POLAS INFRAESTRUTURAS VIARIAS 2018-07-04T22:00:00Z 2018-07-04T22:00:00Z 2018-07-04T22:00:00Z EXPTE 2017032727 Y 2017033106 2018-07-04T22:00:00Z 2018-07-04T22:00:00Z 2018-07-04T22:00:00Z EXPTE OU-2006/010 2018-07-03T22:00:00Z 2018-07-03T22:00:00Z 2018-07-03T22:00:00Z TRAMITACION ACTA REQUERIMENTO PARA DECLARACION DE HEREDEROS ABINSTESTATOS DE CASTOR PEREZ 2018-07-03T22:00:00Z 2018-07-03T22:00:00Z 2018-07-03T22:00:00Z BAIXAS OFICIO ABRIL 2018-06-24T22:00:00Z 2018-06-24T22:00:00Z 2018-06-24T22:00:00Z ACTA REQUIRIMENTO Nº 384 2018-02-08T23:00:00Z 2018-02-08T23:00:00Z ACTA REQUERIMIENTO - Nº 384 2018-02-08T23:00:00Z Listado de edificios suxeitos á inspección técnica construídos entre os anos 1981 e 1986 2018-01-30T23:00:00Z 2018-01-30T23:00:00Z Proceder á exposición do listado de edificios suxeitos á inspección técnica construídos entre os anos 1981 e 1986, ambos inclusive, no Taboleiro de Anuncios do Concello de Ourense. O citado padrón de edificios poderá consultarse nas oficinas administrativas da ITE situadas na rúa García Mosquera, n º 19 e na páxina web do Concello de Ourense 2018-01-30T23:00:00Z Información pública da modificación núm. 1 do Plan Sectorial de Ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia 2017-11-07T23:00:00Z 2017-11-07T23:00:00Z Sométese a información pública, polo plazo dun mes contado a partir da publicación no DOG , a "Modificación núm. 1 do Plan Sectorial de Ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia" Copie e pegue o seguinte enlace no seu navegador para acceder ao documento da modificación: https://mega.nz/#!1RFk2JCa!Tb_si6lRq5s7N8BYWtewUX4Zj_cCNEoZ6Wlv9v81jNQ Tamén estará dispoñible en formato papel no departamento de Planeamento e Xestión Urbanística do Concello de Ourense sito na rúa García Mosquera nº 19 2017-11-07T23:00:00Z